През октомври 2019 година в град Актау, Република Казахстан ще се проведе голям инвестиционен форум

„Caspian Transit International Investment Forum” 

 

През октомври 2019 година в град Актау, Република Казахстан ще се проведе голям инвестиционен форум „Caspian Transit International Investment Forum”, с участие на официални лица и представители на бизнеса.

Целта на форума е обсъждане на развитието на транспортно-логистичната система на региона, въпроси на сътрудничеството в такива отрасли на икономиката, като нефтохимия, корабостроене, инфраструктура, туризъм, селско стопанство, инвестиции, автоматизирани складови системи и др. Очаква се, че в посоченото мероприятие ще участват ръководители на казахстански и чуждестранни държавни органи, регулиращи съответните отрасли, представители на митнически агенции и крупни международни компании.

Представителите на заинтересовани компании, които работят в изброените отрасли, може да се свържат на долупосочените телефони и имейли, с цел по-подробна информация, уточняване на състава на участниците и други въпроси. 

 

 

Почетно Консулство на Казахстан в България:

Адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев”, 1 /зала «22-ри Септември»/

тел.:  +359 882 000 444

Email: assistant.honorary.consul@gmail.com

 

Посолство на Казахстан в България:

Адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, 37

тел.: секретар: +359 2 862-41-70,

икономически и политически въпроси:+359 2 862-41-55, консул: +359 2 862-41-52.

Email: sofia@mfa.kz

новина тип: