Посланикът на Република Казахстан в България Негово Превъзходителство Темиртай Избастин заяви в интервю от 2015 г.: „Интересът на Казахстан към България се определя от ролята й на транзитно-енергиен център на Балканите и свързващо звено в транспортните проекти на ЕС. Общият стокообмен за 2013 г. е 99 млн. щатски долара, като износът на България за Казахстан е 42,6 млн. щатски долара, а износът на Казахстан за България е 56,4 млн. щатски долара. На 24-25 март 2014 г. в София се проведе третото заседание на междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество. Резултатите показаха взаимната заинтересованост на страните в по-нататъшната активизация и задълбочаването на сътрудничеството. Страните се договориха следващото заседание на МПК да се проведе в Астана през 2015 г. В началото на тази година представителите на българската компания DINEVI Group посетиха град Шъмкент, където разказаха как смятат да превърнат курорта Свети Влас в най-престижно място в света и предложиха на жителите на Шъмкент да купуват недвижими имоти в този български курорт. Също там, в Южен Казахстан, генералният директор на компанията Termosyst Николай Константинов представи иновативни технологии за производство на енергоспестяващо оборудване, които се използват в България. На 7-8 август 2014 г., по време на посещението на делегацията от Павлодарска област до централата на компанията "Алкомет" за производство на алуминиеви продукти в Шумен бе подписан тристранен меморандум (областна администрация на Павлодарска област, "Казахстански електролизен завод" АД и компания лАлкометы) относно изпълнението на инвестиционния проект за производство на продукти от алуминий в СИЗ "Павлодар". Въвеждането в експлоатация на новото производство е запланувано за 2016 година.“