Икономика и стратегия

Република Казахстан е индустриална страна. Eдин от основните източници на икономическия й растеж е добивът на полезни изкопаеми. В страната има над 5 000 находища, чиято стойност се оценява на десетки трилиона щатски долара. Републиката се нарежда на първо място в света по проучени запаси от цинк, волфрам и барит, на второ – сребро, олово и хромит, трето – мед и флуорит, четвърто – молибден, шесто – злато.