Казахстан заделя 24 млрд. долара за растеж

Интервю с посланика на Република Казахстан в България Темиртай Избастин

Посланикът на Република Казахстан в България Темиртай Избастин заема този пост от август, 2009 г. От 1996 до 2001 г.  е бил консул на Република Казахстан в Германия, а от 2002 до 2005 г. – съветник в посолството на Казахстан в Австрия. В периода 2005 – 2009 г. е оглавявал дирекция "Консулски отношения" в МВнР на Казахстан. Женен е и има 4 деца. Владее немски, английски, руски и български език. Той бе любезен да отговори на нашите въпроси, свързани с Казахстан и сътрудничеството й с България.

– Ваше Превъзходителство, как Казахстан реагира на сложната икономическа обстановка в света?

– През годините на своята независимост Казахстан постигна съществени успехи в икономическото развитие, преодоля много трудности и се утвърди като стабилна, суверенна държава. Сега пред страната стои задачата да застане в една редица с най-развитите държави. На 17 януари 2014 г. президентът Нурсултан Назарбаев излезе с обръщение към народа: "Пътят на Казахстан – 2050: Обща цел, общи интереси, общо бъдеще", в което бе поставена стратегическа задача по диверсификация на икономиката. "Стратегията "Казахстан-2050" обхваща всички въпроси за постигане на поставените цели по включването на страната в списъка на 30-те най-развити държави, а също така за благосъстоянието на гражданите. В обръщението е отбелязано, че към 2050 г. малкият и среден бизнес ще произвежда не по-малко от 50% от БВП на Казахстан. Определена е още една важна задача – делът на несуровинната продукция в казахстанския експортен потенциал да нарасне до 70%, а това може да се постигне с внедряването на модела на икономика на знанието, която е отличителна черта на всички развити страни. Ръководството на Казахстан взе решение да се предприемат спешни мерки, които ще се реализират още от началото на 2015 г. В близките 5 години ще бъдат заделени 24 млрд. долара от Националния фонд, където се натрупваха част от приходите от износа. Парите ще отидат за подобряване на инфраструктурата, строителство на пътища, преференциалното кредитиране на малкия и среден бизнес, решаване на проблемите в областта на образованието, здравеопазването и селското стопанство. Част от средствата ще отиде за укрепване на жилищната инфраструктура и развитието на социалната инфраструктура. Държавата ще строи социални жилища и ще ги предоставя на населението под дългосрочен наем с право на закупуване.

– В Казахстан са създадени благоприятни условия за работата на чуждестранните инвеститори. Може ли да разкажете за тях?

 – През 1998 г. в Република Казахстан бе създаден Съвет на чуждестранните инвеститори, председателстван от президента. Целта е осигуряване на пряк диалог между правителството и чуждестранните инвеститори за по-ефективното решаване на проблемните въпроси, свързани с тяхната инвестиционна дейност в страната, и подобряването на инвестиционния климат. На 12 юни 2014 г. по време на 27-то заседание на Съвета на чуждестранните инвеститори в Казахстан президентът Нурсултан Назарбаев обяви въвеждането на едностранен безвизов режим за граждани от 10 държави, показали най-голяма инвестиционна активност. Казахстан установи най-благоприятни условия за инвестиционните проекти, които са приоритетни за страната. Основно условие – инвестициите да са не по-малко от 20 милиона щатски долара в една от сферите на дейност, определени от правителството като приоритетни. Законът въвежда длъжност инвестиционен омбудсман. Той се назначава от правителството и е длъжен да оказва съдействие за защитата на правата и законните интереси на инвеститорите. На потенциалните инвеститори бих искал да съобщя, че в Казахстан започна вторият етап от приватизацията. Приет е Комплексен план за 2014-2016 г. Пълният списък с обекти, които се приватизират, и редът за участието може да се види на уебсайта gosreestr.kz.

През 2017 г. в столицата Астана ще се проведе световно изложение ЕКСПО. Как Казахстан се подготвя за него?

– Провеждането на EXPO-2017 в Астана е един от ключовите проекти. Тази година стартира строителството на обектите на ЕКСПО. Очаква се, че изложението ще привлече най-добрите световни технологии за енергоспестяване, нови разработки и технологии за използване на съществуващите алтернативни източници на енергия. Изложението ще позволи да се привлекат частни инвестиции за строителството на изложбените обекти и инфраструктурата на столицата.

– Казахстан е многонационална държава. Разкажете за казахстанския опит на религиозната толерантност и междунационалното разбирателство.

– Тук мирно живеят представители на 140 етноса и 17 вероизповедания. С Указ на президента Нурсултан Назарбаев през 1995 г. бе създадена Асамблеята на народа на Казахстан. От първите дни на своето съществуване Асамблеята предизвиква интерес и уважение в целия свят. Това е уникална организация, с ключово място в демократичното устройство на нашата страна. Благодарение на работата на Асамблеята в Казахстан се сформира уникален модел за междуетническо и междурелигиозно разбирателство. Днес в републиката има всички необходими условия за развитие на културата, езика и традициите на етносите на Казахстан. Прогресивно расте количеството на етнокултурните обединения, сега те са повече от 800, в това число 28 републикански. Вестници и списания излизат на 15 езика, има радиопредавания на 8 езика, телевизионни предавания на 7 езика. Работят 88 училища, в които обучението се провежда изцяло на узбекски, таджикски, уйгурски и украински език. В 108 училища 22 езика на етносите от Казахстан се преподават като самостоятелен предмет. Има 195 специализирани езикови центъра, където не само деца, но и възрастните могат да изучават езика на 30 етноса. Освен казахските и руските театри в страната работят още четири театъра – узбекски, уйгурски, корейски и немски. В Казахстан живеят повече от 4500 етнически българи. С цел възраждане на националния език, културата и народните традиции на българите през 1995 г. в гр. Павлодар бе създаден Български културен център. Младите казахстанци с български произход се обучават във вузовете в България. Добре е известна и ролята на конгреса на лидерите на световните и традиционните религии, свикан по инициативата на президента на Казахстан Назарбаев. За пръв път лидерите на практически всички религии се събират на една маса. Петият конгрес на лидерите на световните и традиционните религии ще се проведе на 10 и 11 юни, 2015 г. в Астана. Главна тема на предстоящия форум е "Диалогът между религиозните лидери и политици в името на мира и развитието".

Какво ще кажете за двустранните икономически отношения между Казахстан и България?

– Интересът на Казахстан към България се определя от ролята й на транзитно-енергиен център на Балканите и свързващо звено в транспортните проекти на ЕС. Общият стокообмен за 2013 г. е 99 млн. щатски долара, като износът на България за Казахстан е 42,6 млн. щатски долара, а износът на Казахстан за България е 56,4 млн. щатски долара. На 24-25 март 2014 г. в София се проведе третото заседание на междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество. Резултатите показаха взаимната заинтересованост на страните в по-нататъшната активизация и задълбочаването на сътрудничеството. Страните се договориха следващото заседание на МПК да се проведе в Астана през 2015 г. В началото на тази година представителите на българската компания DINEVI Group посетиха град Шъмкент, където разказаха как смятат да превърнат курорта Свети Влас в най-престижно място в света и предложиха на жителите на Шъмкент да купуват недвижими имоти в този български курорт. Също там, в Южен Казахстан, генералният директор на компанията Termosyst Николай Константинов представи иновативни технологии за производство на енергоспестяващо оборудване, които се използват в България. На 7-8 август 2014 г., по време на посещението на делегацията от Павлодарска област до централата на компанията "Алкомет" за производство на алуминиеви продукти в Шумен бе подписан тристранен меморандум (областна администрация на Павлодарска област, "Казахстански електролизен завод" АД и компания лАлкометы) относно изпълнението на инвестиционния проект за производство на продукти от алуминий в СИЗ "Павлодар". Въвеждането в експлоатация на новото производство е запланувано за 2016 г.

– Вашите впечатления от България?

– България е много интересна с нейното географско разположение и история. Тук са си правили среща различни народи и цивилизации, оставяйки своята следа. Затова културата на България е много разнообразна. Приятелски настроени и гостоприемни хора, топъл климат, красива природа – всичко това позволява на един чужденец да се чувства добре в България. Бих искал да отбележа голямото значение на конкурса за забележителностите на страната "Чудесата на България", който провежда вестник "Стандарт". Тази година посолството на Казахстан издаде книгата "Седемте чудеса на Казахстан" за основните туристически атракции на страната ни. Книгата е издадена на три езика – български, казахски и английски. Казахстан и България имат какво да покажат и да удивят туристите. Предлагам на нашите приятели от България да посетят Казахстан и сами да се убедят в това.

Какво ще пожелаете на нашите читатели?

– Чакат ни големи празници – Денят на независимостта на Казахстан на 16 декември, Коледа и Новата 2015 г. В навечерието им пожелавам да се запазва балансът на тялото и духа, желая щастие и успехи, благоденствие на България и на всички жители на страната.

новина тип: