Световната банка повиши позицията на Казахстан в класацията Doing Business за лекота на правене на бизнес с 3 точки - от 28-о на 25-о място.

Подобряването на позицията на Казахстан в рейтинга Doing Business стана възможно благодарение на продължаващата систематична работа на правителството за реформиране на съществуващото законодателство, подобряване на лицензионната система, опростяване на процедурите  за стартиране на собствен бизнес, оптимизиране на държавния контрол и надзорни дейности и подобряване на бизнес климата.

Работата за подобряване на условията за развитие на бизнеса ще продължи, в съответствие със заръките на Елбаси Н. Назарбаев и държавния глава К. Токаев.

Световната банка публикува ежегодно рейтинг на 190 държави по благоприятни условия за бизнес. Анализът се извършва по 10 показателя, включително времето и парите, необходими за стартиране на нов бизнес, получаване на разрешения за строеж, достъп до електрическата инфраструктура, регистрация на право на собственост, получаване на заеми, защита на правата на миноритарните инвеститори, данъчно облагане, международна търговия и др.

Казахстан изпревари Исландия (26-о място), Австрия (27-о място), Русия (28-о място), Япония (29-о място), Испания (30-то място), Армения (47-о място), Беларус (49-о място), Киргизстан (80-о място) и много други страни.

Лидерите в класацията Doing Business са Нова Зеландия, Сингапур и Хонконг.

новина тип: