На 15 април 2019 година Международния технопарк на IT-стартап "ASTANA HUB" започва регистрация на участниците. Напомняме ви:

Мисия - Развитие на стартираща култура и подкрепа на високотехнологични проекти за укрепване на икономиката на страната.

Визия - Международен технопарк на ИТ стартап Astana Hub трябва да се превърне в ядро и двигател на развитието на иновационната екосистема на Казахстан и международно признат център за развитие на технологичния бизнес.

Цел - до 2022 година 67 милиарда тенге да бъдат инвестирани в резидентни (т.е. регистрирани в Казахстан) стартиращи фирми (завършили програмите на Astana Hub).


Какво дава статутът на член на Astana Hub?

  • Възможност за получаване на данъчни облекчения: корпоративен данък - 0%, данък общ доход - 0%, ДДС - 0%, социален данък за нерезиденти - 0%.

Отговори на основни въпроси относно данъчния режим могат да се видят на сайта https://astanahub.com/ в раздел „Стани член“.

  • За чуждестранни участници в технопарка и фирми, където работят нерезиденти, има възможност да се възползват от опростен визов режим и режим на заетост.

Как да станете член на Astana Hub?

  1. Регистрацията ще се извършва онлайн на сайта на технопарка: www.astanahub.com. Необходимо е да се попълни електронно заявление и да се приложат всички необходими документи. Списъкът на документите е достъпен на уебсайта в раздел „Стани член“.
  2. Очаквайте резултатите от първоначалната обработка на документите - на този етап технопаркът ще провери наличността на всички документи. Ако някой от документите не отговаря на изискванията, технопаркът няма да приеме заявлението ви и ще върне документите за окомплектоване.
  3. Изчакайте решението на комисията. В рамките на 5 работни дни ще получите имейл с решението на комисията. Във всеки случай ще получите писмо, независимо дали това е положително или отрицателно решение на комисията.
  4. Ако сте преминали двата етапа на подбор на комисията, ще получите сертификат на участник на технологичния парк Astana Hub. Това е хартиен документ, който потвърждава регистрацията ви.
  5. Сключване на договор с Astana Hub, където ще бъдат уточнени условията за дейността на участника в технопарка.
  6. След всички етапи ще бъдете включени в списъка на участниците в Astana Hub, след което логото и описанието на вашия проект ще бъдат публикувани на интернет страницата на технопарка.

Ако имате някакви въпроси, можете да пишете в Astana Hub на имейл адресите по-долу.


За контакти:

Адрес: Република Казахстан, гр. Нур-Султан, проспект „Мангилик ел", палата C 4.6.

За сътрудничество (партньорство): t.bakushev@astanahub.kz (Талгат)

За медии и събития: a.sherniyazova@astanahub.kz (Айгул)

За общи въпроси: info@astanahub.kz

Официален уебсайт: https://astanahub.com/

 

новина тип: