Студенти отбелязаха националния празник на Казахстан

На 26 април, 2016 г. във факултета по педагогика на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград се проведе среща между студенти от Американския университет в България и Югозападния университет „Неофит Рилски“. Тя бе организирана от почетното консулство на Република Казахстан в Благоевград по повод предстоящия национален празник на Република Казахстан – 1 май – Ден на единството на народа на Казахстан.

Наред със студентите присъстваха представители на почетното консулство в Благоевград, деканът на факултета по педагогика доц. д-р Траян Попкочев, ас. д-р Марияна Шехова- Канелова и др. Те бяха запознати със същността на почетното консулство като институция, държавата Казахстан и най-вече с нейния ярко изразен мултикултурен и мултиетнически тип на населението. Студенти от Американския университет в Благоевград направиха презентация и кратка постановка по темата, след което казахстански и български студенти проведоха приятелски разговори и обсъдиха възможности за магистърски програми в двете държави.

Казахстан се е оформял в продължение на столетия като държава, в която съжителстват много народи, изповядващи различни религии – тенгрианство, зороастризъм, будизъм, християнство, юдаизъм, ислям и други. В Казахстан днес живеят повече от 140 народности – казахи, руснаци, украинци, узбеки, немци, татари, уйгури, белоруси, корейци, азербейджанци, турци, поляци и др. В републиката действат повече от 40 конфесии. При тези условия единствено приемливо е поддържането в страната на мирни отношения между националностите и разбирателството между конфесиите. Днес, когато независимостта на страната е призната от цял свят, там се строи една държава, в която възпитаваните от векове дружба и съгласие между хората са фундаментални. С тази цел, в съответствие с указа на Президента на Република Казахстан от 1 март 1995 г., е създадена и Асамблеята на народа на Казахстан като консултатативно-съвещателен орган при държавния глава. Също така през 2003 г. – отново по инициатива на Президента Нурсултан Назарбаев, за първи път е свикан Конгресът на лидерите на световните и традиционните религии. Задачата е задълбочаване и укрепване на разбирателството и уважението между религиозните общности.