Днес Казахстан предлага на практика всички съществуващи видове туризъм: познавателен, развлекателен, етнически, екологичен и др. Разработени са над 900 маршрута за пътуване из цялата територия на Казахстан.

Южен Казахстан (Алматинска, Ямбилска, Южноказахстанска и Къзълординска област) е богат на древна история и култура. В благословения оазис на южните степи, на кръстопътя на номадски и уседнали цивилизации се намират най-старите градове на света. В продължение на векове по тази земя са преминавали древни пътища на кервани от Китай за Средния изток и Европа. „Пътят на коприната“ (т.нар. Zhibek joly) се заражда като търговски път в III век пр.н.е. Той представлява уникален комплекс от исторически, археологически и архитектурни паметници. Градовете Отрар, Сайрам, Съйгнак, Сауран, Сузак, Туркестан са били не само центрове на търговията, но научни и културни центрове. Гробницата на Ходжа Ахмед Ясауи е уникален шедьовър на архитектурата от 14-и и началото на 15-и век, построен по поръчка на Тамерлан Велики. Гробниците  „Айша- Биби“ и „Бабаджи-Хатун“ (10-12 век), „Каракхан“ и „Даудбек“ в Тараз, джамиите и много други сакрални места ще „пренесат“ туристите в атмосферата на отминалите векове. На територията на южен Казахстан се намира и световноизвестният космодрум Байконур, който е даден под аренда на Русия до 2050 г.

Западен Казахстан (Актобенска, Атърауска и Мангистауска област) се намира на кръстопътя на Европа и Азия в района на Каспийско море, Волга и Урал. Тук се намира втората в света най-дълбока падина Каракия (известна още като Каракийска депресия или Каракийска падина), разположена на 132 м. под морското равнище. Характерна забележителност тук са и уникалните карстови скалисти масиви. Тук има и разнообразни обширни площи за добър лов. Предлагат се и възможности за риболов и водни спортове. Изключителен туристически и научен интерес представлява регион Мангистау и платото Устюрт на полуостров Мангишлак, където са открити над 1000 исторически паметника от Средновековието, вкл. множество надземни и подземни храмове и некрополи.

Северен Казахстан (Костанайска, Северноказахстанска и Павлодарска област) е облагодетелстван с ландшафт и климатични условия, които са подходящи за всички видове туристически отдих – автомобилен, велосипеден, воден. Курортите Кокшетау, Баянаул и Муялдъй предлагат добри възможности за рехабилитация, а природните резерватите Кургалджино и Наурзум представляват интерес за любителите на научния и екотуризъм.

Централен Казахстан (Карагандинска област) – тук се намира едно от най-големите езера в света – Балхаш. В района, който е уникален високопланински оазис, има множество забележителни места с различни археологически и етнографски обекти.

Източен Казахстан се слави с мистичната планина Алтай и гористите райони, река Иртиш и езерата Заисан, Маркакол, Алакол, Саускан. Флората и фауната на региона са богати и разнообразни. Семипалатински регион е родното място на великия казахски поет-просветител Абей Кунабаев и забележителния писател Мухтар Аузов.

Казахстан се превръща във все по-забележителен и влиятелен играч на световната политическа сцена и затова не е никак случайно, че в Астана и Алмати се провеждат все повече международни симпозиуми и конференции. Това привлича в страната внушителен брой чуждестранни бизнес туристи.